Scuba Diving: Risico's
Maarten Vervaat, Timon Moll

Duikcursussen  OWD-Cursus  Deelname    Data    Kosten    Risico's

Risico's

Dit is altijd het minst leuke onderdeel, maar aangezien de opleiding een behoorlijke investering vergt(niet alleen qua geld, maar ook qua tijd, zowel van jullie als van ons), willen we jullie toch op enkele risico's wijzen om teleurstellingen te voorkomen.

Serious Fun
Elke duikorganisatie heeft het wel in zijn slogan staan: 'Diving is Fun', of 'Serious Diving - Serious Fun'. Hoewel het leren duiken wat ons betreft een van de leukste ervaringen is die wij hebben gehad, is het ook een serieuze zaak. Duiken is een veilige sport zolang je de vaardigheden beheerst en je je houdt aan de regels en voorschriften houdt die je tijdens je cursus leert. Toch doen zich soms omstandigheden voor waardoor cursisten de opleiding willen onderbreken, of wegens medische problemen, tijdelijk moeten staken.

Angst en onwennigheid
Vrijwel elke cursist ervaart tijdens de opleiding op een bepaald moment even wat angst of onwennigheid. Het duurt soms even voordat je volledig durft te vertrouwen op materiaal waarvan je afhankelijk bent voor je veiligheid en voordat je de vaardigheden zo goed beheerst dat het een tweede natuur van je is geworden.

Medische aspecten
De (optionele) introductie en de verplichte medische keuring voorkomen voor een groot deel dat je tijdens het duiken voor onaangename verrassingen komt te staan waardoor je je opleiding niet af kunt maken. Wij raden jullie dan ook aan om, voordat je beslist of je je inschrijft voor de cursus, in ieder geval deel te nemen aan de introductie en de medische keuring.

Je doet tijdens de opleiding niet echt examen, maar tijdens de opleiding beoordelen je instructeurs stapsgewijs of je de vereiste kennis en vaardigheden hebt om later op een veilige manier zelfstandig te duiken. Onze ervaring is overigens dat iedereen die geen medische problemen zoals verkoudheid of griep tegenkomt met veel gemak en plezier de opleiding met succes kan afronden. Mocht je moeite hebben met bepaalde vaardigheden, dan is er altijd ruimte om een keer extra het zwembad in te gaan en een oefening op je gemak nog een keer over te doen en anders is er altijd wel een mogelijkheid om een les in te halen op een ander moment.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Tijdens je opleiding ben je voor ongevallen gerelateerd aan de duikopleiding verzekerd onder onze aansprakelijkheidsverzekering. Als je eenmaal gebrevetteerd bent ben je zelf verantwoordelijk voor een verzekering die eventuele medische kosten dekt. Wij raden je dan ook aan om bij je verzekeringsmaatschappij te informeren of je in Nederland of in het buitenland verzekerd bent tegen kosten die voortkomen uit duikmedische ongevallen. Mocht je verzekeraar deze kosten niet dekken, dan is een aanvullende verzekering van Diver's Alert Network (DAN), een goede optie (www.daneurope.org).